Giter Diana

Termeni si Conditii


1.  Introducere


Pentru a beneficia din plin de avantajele Giter Perfumes&Cosmetics, este necesar să te conformezi condiţiilor generale de utilizare detaliate mai jos precum şi ansamblului de legi aplicabile. Atunci când parcurgi şi utilizezi acest site, accepţi implicit şi necondiţionat termenii respectivi. Noi ne rezervăm dreptul de a actualiza prezentul set de reguli în orice moment, fără o notificare prealabilă. Modificările operate îţi sunt opozabile din momentul publicării acestora pe site.


Giter Perfumes&Cosmetics este un produs şi proprietate SC “Grup Integru” SRL


Date bancare, informație pentru persoanele juridice

Nume companie: SC “Grup Integru” SRL

Adresa juridică: Moldova, MD-2005, mun. Chisinau, str. V. Alecsandri – 100

Cod fiscal/IDNO : 1003600101877

IBAN: MD78AG000000022512070160

C/B: AGRNMD2X438

Tel.: +373 79584433

E-mail: info@giter.world

Tel.: +373 79584433

Site: www.giter.world


2.  Drepturi de autor şi conexe


Legea nr. 230 din 28.07.2022, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, în special. Prin conţinut se subînţelege, fără a se limita la, orice tip de materiale publicate pe site sau părţi componente ale acestuia, inclusiv: imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, aplicaţii software şi alte date. Titular al dreptului de proprietate asupra site-ului este SC “Grup Integru” SRL, cu excepţia cazurilor când materialele respective aparţin unor persoane terţe.


3.  Accesul la site


Noi îţi garantăm acces limitat, în interes personal, pe site-ul Giter Perfumes&Cosmetics. Nu ai dreptul de a reproduce parţial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor SC “Grup Integru” SRL fără acordul nostru prealabil.


4.  Prelucrarea datelor cu caracter personal


Utilizând site-ul Giter Perfumes&Cosmetics confirmați faptul că sunteți de acord și vă exprimați consimțământul la prelucrarea datelor cu caracter personal, care sunt oferite de către DVS, pentru informare, procurarea produselor prestate de către SC “Grup Integru” SRL, prin intermediul giter.world. Despre protecția datelor cu caracter personal, conform legislației Republicii Moldova vedeți informatia: http://giter.world/privacypolicy


5. Condițiile de achitare


5.1  Plata produsului se efectuează integral, fără posibilitatea plății parțiale.

5.2  Costul produsului în valută se face conform cursului oficial de schimb al Băncii Naționale a Moldovei la ziua efectuării plății.


6.  Condițiile și procedurile pentru returnarea sau schimbarea marfei.


Returnarea produsului este posibilă doar în cazul existenței unui defect de fabricație.Conţinutul acestor condiţii reprezintă expresia de voinţă a părţilor şi ţine loc de contract. Contractul intră în vigoare la data completării formularului de înscriere şi achitare integrală a preţului contractului, producând efecte juridice până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor contractuale.

Все права защищены © 2024